Skoči do sadržaja

Zajedno sa cijelim sektorom visokog obrazovanja te društvom u cjelini, agencije za osiguravanje kvalitete suočene su s dosad nezabilježenim izazovima u svojim uobičajenim aktivnostima te kontinuiranom nesigurnošću u pogledu trajanja trenutačnih epidemioloških mjera kao i nagađanjima o mogućem dugoročnom utjecaju na njihov svakodnevni rad.

Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), čija je punopravna članica i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, objavila je stoga  5. svibnja Izjavu o pandemiji COVID-19, u kojoj je istaknuto da niti jedna agencija neće ugroziti svoju usklađenost s ESG-om ukoliko prilagodi svoje procedure trenutačnim okolnostima. Odgoda postupaka vrednovanja ili prelazak na mrežne procese u ovoj situaciji u potpunosti je dopuštena ESG-om, a ENQA potiče svoje članove da u tom pogledu zajamče fleksibilnost visokim učilištima.

Dodatne informacije o usklađenosti s ESG-om dostupne su i na posebnoj informativnoj stranici EQAR-a.

Iz ENQA-e poručuju da, iako su svjesni kako su neki izazovi zajednički mnogim agencijama, drugi su pak jedinstveni i odražavaju specifičan operativni kontekst svake pojedinačne agencije. Stoga snažno potiču agencije na održavanje dijaloga s institucijama i nacionalnim tijelima kako bi se riješila sva pitanja na nacionalnoj razini, a koja bi mogla omesti tu fleksibilnost.

U vrijeme krize potrebne su izvanredne mjere, no kako situacija napreduje, sigurno će postojati potreba za trajnom evaluacijom i razmatranjem kako bi se osiguralo da sve promjene budu odgovarajuće i primjerene svrsi. ENQA će naporno raditi na podupiranju svojih članova i olakšavanju zajedničke rasprave o oba aspekta.

Cijelu Izjavu pročitajte ovdje.

LogoENQA Color RGB