Skoči do sadržaja

Dana 24. rujna 2020. godine održan je virtualni sastanak Radne grupe 1 Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation – ECA) u čijem radu sudjeluje i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

AZVO je dugogodišnji član Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju (European Consortium for Accreditation – ECA), udruženja priznatih agencija za akreditaciju i osiguravanje kvalitete u Europi. Vizija je ECA-e  djelovati kao međunarodno priznati pokretač inovacija u akreditaciji i osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju. Predstavnici AZVO-a aktivno sudjeluju u radu tijela i radnih grupa ECA-e koji pokrivaju različite teme i u širem se smislu bave unapređenjem kvalitete visokog obrazovanja u Europi – internacionalizacija visokog obrazovanja, uzajamno priznavanje i združeni studiji, inovacije u postupcima akreditacije i slično.

Radna grupa 1 Uzajamno priznavanje akreditacijskih odluka i združeni studijski programi usredotočena je na međusobno priznavanje akreditacija, prije svega, zajedničkih (združenih) studijskih programa. Vrednovanje provedbe ovih sporazuma, daljnji razvoj metodologije uzajamnog priznavanja i utvrđivanje najkorisnijih područja primjene u suradnji s dionicima kao što su, primjerice ENIC i NARIC centri te zajednički programi, središnja su obilježja rada ove Radne grupe.

Tijekom virtualnog sastanka Radna grupa razmijenila je informacije o projektima nizozemskog NUFFIC-a (The Dutch organisation for internationalisation in education) koji su trenutno u tijeku, a u kojima i predstavnici ECA-e sudjeluju. Riječ je o novoodobrenim projektima ERASMUS+ programa čija provedba započinje u listopadu 2020. godine – projekt STACQ: Stacking credits & the future of the qualification i veliki projekt usmjeren prema razvoju platforme za automatsko priznavanje inozemnih kvalifikacija koji pod imenomom I-AR okuplja mnoge dionike. Projekt  I-AR za cilj ima implementaciji koncepta automatskog priznavanja pristupiti s tri razine – europske, nacionalne i institucionalne te je fokusiran na razvoj instrumenata koji će pripomoći implementaciju, zatim unapređenje postupaka i osnaživanje ljudskih potencijala.

Također, na virtualnom se sastanku nastavio razgovor o implementaciji načela policy kategorije European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, koju su usvojili europski ministri odgovorni za visoko obrazovanje s ciljem olakšavanja i unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete združenih studijskih programa. Riječ je o standardima koji se temelje na dogovorenim instrumentima na razini EHEA-e, bez uporabe dodatnih nacionalnih zahtjeva kada je riječ o akreditiranju združenih studija. Slijedom toga, razgovaralo se i o tekućim projektima razvoja sveučilišnih konzorcija te izazovima provedbe postupaka vrednovanja kvalitete rada takvih konzorcija, s obzirom na mjere uvedene zbog širenja pandemije uzrokovane koronavirusom, odnosno nemogućnosti provedbe „klasičnih“ postupaka vanjskog vrednovanja osiguravanja kvalitete koji uključuju i posjete visokoškolskim institucijama.

eca