Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je Odluku o načinu provođenja postupaka vanjskog vrednovanja za trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Prema ovoj će Odluci AZVO, tijekom epidemije bolesti COVID-19 i dok epidemiološke okolnosti dopuštaju, redovito provoditi postupke vanjskog vrednovanja na način određen općim aktom Agencije (klasičan način). Zasebno se procjenjuje svaki pojedini predmet i postupak vanjskog vrednovanja, a odluku o tome jesu li potrebni uvjeti ispunjeni, donosi Akreditacijski savjet, stručno vijeće AZVO-a. Ako nisu ispunjeni uvjeti za redovito provođenje postupka, primjenjuje se mješoviti (hibridni) model koji podrazumijeva provođenje dijela postupka pomoću videoveze (online), dok se ostatak postupka provodi na klasičan način. U iznimno teškim okolnostima te u slučaju kad epidemiološke okolnosti to zahtijevaju, cijeli posjet visokom učilištu i/ili znanstvenoj organizaciji može se održati pomoću videoveze (online).

U skladu s Planom reakreditacije visokih učilišta za 2020. godinu te Odlukom AZVO-a, od srpnja do prosinca 2020. postupak reakreditacije prošlo je 12 visokih učilišta.

Postupci su provedeni prema hibridnom (mješovitom) modelu uz stručnu pomoć AZVO-a, što se pokazalo uspješnim odgovorom na okolnosti uzrokovane pandemijom. To je podrazumijevalo preliminarni posjet uživo u trajanju 1 – 2 dana u kojem su osobno sudjelovali članovi stručnog povjerenstva iz Hrvatske te glavni posjet koji je održan pomoću videoveze.