Skoči do sadržaja

S danom 15. siječnja 2021. godine gasi se “stari” sustav MOZVAG te će s tim datumom podaci svih visokih učilišta koja se još nalaze u njemu biti preneseni u novi sustav MOZVAG2.

Sustav MOZVAG (Modul za vrednovanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje) je razvilo Srce (Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu) 2004. godine, na zahtjev nadležnog Ministarstva, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), za potrebe prikupljanja i analize podataka visokih učilišta u okviru postupaka vanjskih vrednovanja.

AZVO je u 2017. pokrenuo novi 5-godišnji ciklus reakreditacije visokih učilišta te je, radi kvalitetnijeg prikupljanja i obrade podataka o visokim učilištima koji se traže u reakreditaciji, postojeći sustav MOZVAG nadogradio u sustav MOZVAG2. Prelazak visokih učilišta iz starog sustava u novi obavljao se prema godišnjem planu reakreditacije.

Suočeni s tehničkim i financijskim izazovima istovremenog održavanja dvaju sustava, AZVO je odlučio, u suradnji sa Srcem, do kraja 2020. godine prebaciti podatke iz sustava MOZVAG u sustav MOZVAG2 za sva preostala visoka učilišta, koja još nisu prošla postupak reakreditacije u drugom ciklusu (2017-2022).

Sva visoka učilišta će od 15. siječnja 2021. godine podatke u postupcima vrednovanja isključivo unositi i ažurirati kroz sustav MOZVAG2.

Za sva pitanja u vezi s radom u sustavu MOZVAG2 možete se obratiti Odjelu za analitiku i statistiku AZVO-a, na e-mail adresu: mozvag@azvo.hr .