Skoči do sadržaja

CR logoAgencija za znanost i visoko obrazovanje ove godine podržava održavanje konferencije Kreativni puls .

Konferencija Kreativni puls se, ovog puta iznimno u virtualnom okruženju, održava 28. i 29. svibnja 2021. godine u organizaciji zagrebačkog Centra za rehabilitaciju.

Konferencija KREATIVNI PULS je nova platforma edukativno-interaktivnog karaktera namijenjena razmjeni iskustva u radu s ciljanim skupinama. Konferencija će se baviti kreativnim pristupima u praktičnom radu s djecom i adolescentima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom te osobama s psihičkim smetnjama.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kao javna institucija zadužena za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti brine o kulturi kvalitete na našim visokim učilištima, pomažući im da na što bolji način ostvaruju svoje misije. Time AZVO doprinosi pozicioniranju i prepoznatljivosti hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti na karti Europe i svijeta te se, također, trudi da kvaliteta visokog obrazovanja i znanosti bude važan element društvenog i gospodarskog razvoja države. To napose podrazumijeva i kvalitetan razvoj svake pojedinačne struke. U tom smislu stručni pomaci u znanjima i vještinama unutar pojedinih profesija, osobito kao dio cjeloživotnog učenja, što je prepoznato i u konferenciji Kreativni puls, procesi su koje Agencija snažno podržava.

AZVO vjeruje u jedinstvenu vrijednost svake osobe i našu potrebu jednih za drugima. Stoga teme koje donosi konferencija Kreativni puls AZVO smatra važnima, kao i  sve ono što stručnjaci u ovom području rade za osjetljive članove našeg društva.

Više informacija:

Kretivni puls plakat

Internetske stranice konferencije Kreativni puls