Skoči do sadržaja

U sklopu projekta DEQAR CONNECT, u kojem sudjeluje i Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljena je analiza sustava osiguravanja kvalitete u zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i njihovoj usklađenosti sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na području EHEA-e.

Dokument je izrađen temeljem podataka iz europske Baze ishoda vanjskog osiguravanja kvalitete – DEQAR (Database of External Quality Assurance Results) i Europskog registra tercijarnog obrazovanja – ETER (European Tertiary Education Register).

Riječ je o prvom tzv. policy briefu, odnosno pregledu politika koji je izrađen u sklopu projekta, a u idućem će razdoblju, EQAR objaviti još nekolicinu sličnih analiza.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici EQAR-a.