Skoči do sadržaja

CEENQA logoDana 13. listopada 2021. godine virtualnim je putem održana redovita Generalna skupština članica Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA).

Istog je dana održana i online radionica na temu provedbe postupaka vanjskih vrednovanja visokog obrazovanja u virtualnom okruženju.

Na skupštini i radionici sudjelovale su i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja je punopravna članica CEENQA-e od 2008. godine. Osim toga, predstavnik AZVO-a bio je član Izvršnog odbora CEENQA-e. Osnovna je svrha mreže CEENQA suradnja među članicama na razvoju i usklađivanju aktivnosti na području osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja u centralnoj i istočnoj Europi, čime se doprinosi razvoju Europskog prostora visokog obrazovanja.

CEENQA GA 13.10

CEENQA General Assembly agenda

CEENQA Workshop Agenda