Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) ovogodišnjim izmjenama Zakona o HKO-u te stupanjem na snagu pripadajućeg Pravilnika o Registru HKO-a preuzima vođenje Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja unutar Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te niz dodatnih aktivnosti u skladu s predmetnim propisima.

U tijeku je proces preuzimanja provedbenih aktivnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) u skladu sa Zakonom o HKO-u, što podrazumijeva uređivanje i optimiziranje stručnih, kadrovskih i infrastrukturnih preduvjeta unutar AZVO-a kako bi se osigurala adekvatna i učinkovita provedba navedenih postupaka.

U idućim tjednima AZVO će i operativno započeti s provedbom zakonskih i podzakonskih obveza koje su mu dodijeljene u predmetnom području, o čemu će dionici i javnost biti pravovremeno informirani.

cc