Skoči do sadržaja

Dana 25. lipnja 2022. godine na snagu je stupio Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 69/2022).

Navedenim Zakonom uređuju se način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u području profesija koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a provode se sukladno posebnim propisima te način i postupci priznavanja inozem­nih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja. Zakonom se, ujedno, utvrđuju i nadležna tijela koja provode postupke vrednovanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje primjena odredbi Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/2003198/2003138/2006 i 045/2011).

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija