Skoči do sadržaja

Akreditacijski savjet Agencije donio je Odluku o visokim učilištima na koje se primjenjuje mješoviti (hibridni) model provođenja postupka vanjskog vrednovanja.

Ovom Odlukom utvrđuje se da nisu ispunjeni uvjeti za redovito provođenje postupka reakreditacije visokih učilišta obuhvaćenih Planom reakreditacije visokih učilišta u 2021. godini i postupka audita visokih učilišta obuhvaćenih Planom provedbe vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audita) visokih učilišta u 2022. godini te se određuju visoka učilišta na koja se primjenjuje mješoviti (hibridni) model provođenja reakreditacije i audita.

Odluka o visokim učilištima na koja se primjenjuje hibridni model

Odluka o dopuni Plana reakreditacije visokih učilišta u 2023. godini