Skoči do sadržaja

Dana 24. rujna 2022. godine na redovitoj Generalnoj skupštini članica Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe – Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education CEENQA dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, zamjenica ravnateljice AZVO-a izabrana je za članicu CEENQA-in Izvršnog odbora (CEENQA Executive Board).

Na CEENQA-inoj Skupštini koja se, nakon dvogodišnjeg rada u virtualnom okruženju, održala u Istanbulu, također je izglasano produljenje mandata dosadašnjem predsjedniku Odbora, gospodinu Franci Demšaru, ravnatelju slovenskog NAKVIS-a (Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education), izabrani su ostali članovi Odbora, usvojeno je financijsko izvješće za prošlu godinu te plan financiranja za iduće razdoblje.

U Istanbulu je dan uoči Generalne skupštine održana radionica na temu nezavisnosti agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju na kojoj se među ostalim razgovaralo i o društvenoj relevantnosti izvješća o vanjskim vrednovanjima visokih učilišta i studijskih programa, o utjecaju politike na stručni rad agencija i kako osigurati potpunu nezavisnost u radu. Na radionici je svoje predavanje održao i gospodin Douglas Blackstock, predsjednik ENQA-ing Odbora (The European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Domaćin radionice i Generalne skupštine bio je turski EPDAD – Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je punopravna članica CEENQA-e od 2008. godine. Predstavnik AZVO-a već je bio član u jednom od prijašnjih mandata Izvršnog odbora CEENQA-e. Kroz aktivnosti u CEENQA-i , AZVO želi aktivno doprinijeti kreiranju novih inicijativa u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja naročito u osiguravanju kvalitete prekograničnih aktivnosti, razmjeni stručnjaka u različitim postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete te poduprijeti agencije u regiji u primjeni ESG-ja u njihovu okruženju i ispunjavanju uvjeta za upis u EQAR.

CEENQA logo
CEENQA Istanbul fotka