Skoči do sadržaja
Fotka Dan kvalitete UNIZG 28.11

Sveučilište u Zagrebu je 28. studenoga 2022. godine organiziralo šesti Sveučilišni dan kvalitete na temu Promjene u sustavu osiguravanja kvalitete: Sveučilište u susret novim izazovima i prilikama. 

Ovogodišnji Dan kvalitete realizirao se u dva dijela. Prvi dio bio je posvećen promjenama u sustavu osiguravanja kvalitete s naglaskom na akreditaciju studijskih programa u svjetlu donesenih, kao i onih očekivanih promjena u zakonodavnom okviru, a u drugom dijelu programa govorilo se o cjeloživotnom učenju i usavršavanju s osvrtom na primjere dobre prakse na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj programa bila je međusobna razmjena iskustava u procesima vezanim uz osnaživanje i daljnje unapređenje sustava visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti te usklađivanje njegovih obilježja s načelima i zadacima Europskoga prostora visokoga obrazovanja.

Šesti Sveučilišni dan kvalitete započeo je uvodnim obraćanjima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, prorektorice za upravljanje kvalitetom i etiku izv. prof. dr. sc. Anamarije Musa i v. d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) mr. sc. Sandre Bezjak.

Gospođa Bezjak je, također, uz uvodno izlaganje, predstavila i prijedloge novih zakonskih rješenja te izazova koji stoje pred sustavom visokog obrazovanja, odnosno buduće procese unutar sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

U dijelu programa koji je tematski obuhvatio cjeloživotno učenje kao prioritet obrazovne politike u EU i Hrvatskoj, mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju te primjere dobre prakse u cjeloživotnom učenju na sastavnicama Sveučilišta, predstavnica AZVO-a je uz kolegice iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatske udruge poslodavaca i sa sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, predstavila nadležnost AZVO-a u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te njegovu ulogu u usklađivanju obrazovnih programa (cjeloživotno učenje) na razini visokog obrazovanja sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a.

PROGRAM – 6. dan kvalitete Sveučilišta u Zagrebu