Skoči do sadržaja

Od 1. svibnja 2023. godine Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR) dobit će novu čelnicu – Magalie Soenen.

Riječ je o stručnjakinji s dugogodišnjim iskustvom u području visokog obrazovanja – više od 13 godina radila je kao savjetnica za visokoobrazovne politike u flamanskom Ministarstvu obrazovanja i osposobljavanja Belgije te trenutno supredsjeda Tematskom skupinom stručnjaka za osiguravanje kvalitete, kao i Bolonjskom koordinacijskom skupinom za dijalog o globalnoj politici. Pored toga, godinama je uspješno surađivala s EQAR-om kao članica brojnih radnih skupina na području EHEA-e te nositeljica projekata.

Svoju karijeru Magalie Soenen započela je na Sveučilištu Ghent, gdje je kao stručnjakinja u području osiguravanja kvalitete i internacionalizacije visokog obrazovanja stekla dobar uvid u potrebe i kontekst EHEA-e, a njezino bogato iskustvo govornice, moderatorice i panelistice na međunarodnim sastancima i konferencijama zasigurno će se pokazati dobrodošlim na novoj funkciji.

AZVO je punopravni član EQAR-a od 2011. godine.

Odlukom od 7. srpnja 2022. godine Vijeće EQAR-a je AZVO-u odobrilo obnovu članstva koja će na snazi biti do 31. ožujka 2027. godine.

ENQA MAGALIE SOENEN