Skoči do sadržaja

Temeljem članka 12. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, br. 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) te članaka 41. – 44. Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, br. 96/2021), Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove Sektorskih vijeća za sektore od XV. do XXV.

Dostavom prijedloga i tražene dokumentacije kandidati su suglasni da Agencija za znanost i visoko obrazovanje prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji.

Kandidati u svakom trenutku mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka, a imaju pravo i na podnošenje prigovora na obradu njihovih osobnih podataka.

Kandidati u svakom trenutku mogu povući pristanak te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije zahtjeva za prestanak obrade.

Nepotpuni prijedlozi, kao i prijedlozi podneseni izvan roka neće se razmatrati.

Sektorska vijeća su savjetodavna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.