Skoči do sadržaja

U Rimu je, u organizaciji Information Centre on Academic Mobility and Equivalence (CIMEA) iz Italije, dana 13. travnja 2023. godine održan prvi sastanak projektnog tima Mediterranean Automatic Recognition Network (MAReN) projekta.

Glavni cilj projekta MAReN, u kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje kao jedan od partnera, je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog akademskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu. Opseg projekta MAReN uključuje poticanje automatskog priznavanja u mediteranskoj regiji, počevši od zemalja partnera projekta, stvaranjem mreže ENIC i NARIC centara koji rade na automatskom priznavanju u mediteranskoj regiji; razvoj alata za podršku svakodnevnom radu ocjenjivača mikro-vjerodajnica; uspostavljanje sinergije s drugim inicijativama vezanim uz automatsko prepoznavanje u drugim regijama, osobito onim razvijenim u Adriatic regiji u okviru ERASMUS+ projekta AdReN.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te, zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Koordinator MAReN projekta je institucija CIMEA iz Italije, dok su partneri na projektu uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, France education Internationa (FEI) iz Francuske, Ministerio da educacao e ciencia (MEC) iz Portugala i Ministerio de universidades (MUNI) iz Španjolske.

Projekt će trajati do travnja 2025. godine.