Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje raspisuje ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove sektorskih vijeća za sektore od XV. do XXV, na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) te članaka 41.- 44. Pravilnika o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira („Narodne novine“, broj 96/21).

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljeni javni poziv za sektorska vijeća smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenom javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Ponovljeni Javni poziv otvoren je sa zaključno 30. svibnja 2023. godine.

Prijava kandidata, uz koje je obvezno priložiti ispunjen Obrazac za prijedlog kandidata za člana sektorskog vijeća, životopis u Europass formatu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke V. ponovljenog Javnog poziva, dostavlja se na adresu elektroničke pošte:

sektorska-vijeca@azvo.hr

cc