Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), kao jedna od partnerskih institucija na projektu e-Sveučilišta, započela je aktivnost Istraživanje studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata koju će provoditi stručnjaci s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Provedbom istraživanja studijskih programa i analizom prikupljenih podataka steći će se uvid u stanje zastupljenosti digitalnih kompetencija u ishodima učenja na reprezentativnom uzorku studijskih programa u RH što može poslužiti kao polazište za kreiranje mogućih pravaca za unapređenje studijskih programa u području jačanja digitalnih kompetencija studenata i usklađivanja ishoda učenja studijskih programa s potrebama tržišta rada RH.

U okviru projekta e-Sveučilišta AZVO sudjeluje u:

  • provedbi vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih učilišta uključenih u projekt
  • aktivnostima istraživanja
  • izradi modularnog programa obrazovanja visokoškolskih nastavnika za primjenu IKT-a u nastavi.

Projekt digitalne preobrazbe visokog obrazovanja e-Sveučilišta, kojemu je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET) s partnerskim institucijama Sveučilišnim računskim centrom (SRCE), Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom (NSK) te AZVO-om, financiran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a traje od ožujka 2022. do prosinca 2025. godine. Cilj je projekta unapređenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta na cijelom području RH osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Više o projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici.