Skoči do sadržaja

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje 4. i 6. listopada 2023. godine održane su putem Zoom platforme dvije online radionice pod nazivom “Pokretanje postupka inicijalne akreditacije studija”, namijenjene predstavnicima visokih učilišta.

Izmjenom nacionalnog zakonskog okvira u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te stupanjem na snagu novog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) koji redefinira ulogu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupcima inicijalne akreditacije studija, a nakon provedene javne rasprave, Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje usvojio je u svibnju 2023. godine nove standarde kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija.

Na radionicama, koje su pobudile izniman interes te okupile veliki broj predstavnika visokih učilišta te nastavnog i nenastavnog osoblja uključenog u koordiniranje i provedbu postupaka inicijalne akreditacije studijskih programa na svojim institucijama, predstavljeni su novi dokumenti – Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija, Standardi kvalitete za inicijalnu akreditaciju doktorskog studija, Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije studija te Zahtjev za pokretanje postupka inicijalne akreditacije studija.

„Kao javno tijelo zaduženo za provođenje postupaka inicijalne akreditacije studija za sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj – javna i privatna – novi zakon Agenciji je dodijelio i ulogu donositelja konačnih odluka u tim postupcima, s ciljem jačanja transparentnosti sustava i njegove racionalizacije“, istaknula je u pozdravnom govoru ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, naglasivši da je cilj predstavnicima visokih učilišta, kroz edukaciju, pojasniti i olakšati proces pripreme i koordiniranja tog složenog i zahtjevnog postupka.

Prezentacije s online radionice dostupne su niže.