Skoči do sadržaja

Prvi sastanak projektnog tima Automatic Recognition in the EEA – 2025 (AR25), održan je 10. rujna 2023. godine u Den Haagu, Nizozemska, u organizaciji Nuffica iz Nizozemske.

Na sastanku su, uz koordinatora AR25 projekta – Nuffic, sudjelovali predstavnici partnera na projektu: hrvatski AZVO, BMBWF (Austrija), The Danish Agency for Education and Research (Danska), FEI (Francuska), QQI, Irska, CIMEA, Italija, SKVC, Litva, MFHEA, Malta, NOKUT, Norveška, NAWA, Poljska, UHS, Švedska, ECCTISENIC UkraineECAEADTU i EUA.

Cilj sastanka bio je stvoriti zajedničko razumijevanje ciljeva projekta, dogovoriti plan provođenja istraživanja koji su planirani u okviru projekta, kao i sadržaj nacrta (blueprint) koji će opisivati sljedeće korake koji će se provoditi u okviru svake teme u projektu:

1. Promicanje Spotlight self-assessment tool – jedan od ključnih ishoda projekta Spotlight on recognition – alat za samoprocjenu/samovredovanje, koji omogućuje osoblju koje radi na visokim učilištima da procijeni/vrednuje u kojoj su mjeri postupci priznavanja kvalifikacija njihove institucije u skladu s Lisabonskom konvencijom o priznavanju i dobrom međunarodnom praksom.

2. Priznavanje razdoblja studija višem srednjem obrazovanju (upper secondary education)

3. Micro credential evaluator – alat za vrednovanje mikro-vjerodajnica

4. Ažuriranje tablice EHEA kvalifikacija i izvješća o automatskom priznavanju

5. Ažuriranje priručnika The European recognition manual for Higher Education Institution (EAR HEI)

Prvi sastanak ERASMUS+ projekta AR25