Skoči do sadržaja

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (Narodne novine 151/22) inicijalna akreditacija znanstvenog instituta provodi se u slučaju:

  • osnivanja znanstvenoga instituta
  • statusne promjene znanstvenoga instituta.

U skladu sa Zakonom (151/22) i nakon javnog savjetovanja, Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj je 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. donio standarde kvalitete i upute za provođenje inicijalne akreditacije znanstvenog instituta.

Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije znanstvenog instituta, Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije znanstvenog instituta, Analitički prilog te popratni prilozi dostupni su na poveznicama:

  1. Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije znanstvenog instituta
  2. Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije znanstvenog instituta
  3. Analitički prilog – tablice i napomene
  4. Obrazac zahtjeva za izdavanje dopusnice za rad znanstvenog instituta
  5. Obrazac za izvješće stručnog povjerenstva u inicijalnoj akreditaciji znanstvenog instituta
  6. Obrazac za očitovanje znanstvenog instituta na izvješće
  7. Obrazac za izradu akcijskog plana u inicijalnoj akreditaciji znanstvenog instituta
  8. Obrazloženje putnih troškova