Skoči do sadržaja

Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) su 18. travnja 2024. godine posjetili članovi tima projekta financiranog sredstvima Vijeća Europe Mapping of Higher Education Qualifications for the purpose of Automatic Recognition (Mapiranje kvalifikacija visokog obrazovanja u svrhu automatskog priznavanja u regiji – MOQAR) Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) Bosne i Hercegovine.

Susret s predstavnicama ENIC/NARIC ureda AZVO-a bio je dio studijskog posjeta koji je obuhvaćao i sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja u Zagrebu te posjet slovenskom ENIC/NARIC centru u Ljubljani.

Prigodom sastanka u AZVO-u predstavnici CIP-a su predstavili MOQAR projekt kojem je cilj „promovirati mogućnost automatskog priznavanja razina inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini na način da se mapom puta usporede i pozicioniraju kvalifikacije visokog obrazovanja BiH-a s visokoškolskim kvalifikacijama koje se stječu u šest zemalja regije – Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji”.

Na sastanku su podijeljena iskustva povezana s razvojem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te njegovim referenciranjem na Europski kvalifikacijski okvir (European Qualifications Framework – EQF) i Kvalifikacijski okvir Europskoga prostora visokog obrazovanja (The framework of qualifications for the European Higher Education Area – QF-EHEA) te informacije povezane s pridruživanjem predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija razinama HKO-a.

Također se razgovaralo i o cilju projekta – izrada mape puta u kojoj bi se ponudio usporedni prikaz razina kvalifikacija visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine s visokoškolskim kvalifikacijama koje se stječu u šest zemalja regije, pri čemu je naglašeno da su glavni preduvjeti za mogućnost automatskog priznavanja razina inozemnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini usklađeno sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area – ESG), kao i uspostava potpuno operativnog i usporedivog nacionalnog okvira kvalifikacija Bosne i Hercegovine.