Skoči do sadržaja

U Rimu je, u organizaciji Information Centre on Academic Mobility and Equivalence (CIMEA), 30. i 31. svibnja 2024. godine održana radionica pod nazivom “Transnacional education and implementation of automatic recognition at institutional level in the context of higher education institutions”. Radionica je jedna od aktivnosti koje se provode unutar projekta Mediterranean Automatic Recognition Network (MAReN)u kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sudjeluje kao jedan od partnera.

Radionica u Rimu obuhvatila je dva posljednja modula edukacije koja se u virtualnom okruženju (Recotraining) održavala za predstavnike visokih učilišta koji rade na postupcima akademskog priznavanja, a koji dolaze iz zemalja projektnih partnera. Iz Hrvatske su u edukaciji sudjelovali predstavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Algebra i Sveučilišta u Zadru.

U okviru projektnog Radnog paketa 3 – Razvoj obuke za visoka učilišta, projektni partneri, uključujući i AZVO, pripremili su i održali obuku o različitim aspektima koncepta automatskog priznavanja.

Glavni cilj projekta MAReNfinanciranog sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog akademskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu.

Koordinator MAReN projekta je institucija CIMEA iz Italije, dok su partneri na projektu uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, France education International (FEI) iz Francuske, Ministerio da educacao e ciencia (MEC) iz Portugala i Ministerio de universidades (MUNI) iz Španjolske.

Projekt će trajati do kraja 2024. godine.