Skoči do sadržaja

U okviru postupka naknadnog praćenja Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), dana 7. lipnja 2024. godine u virtualnom je okruženju održan progress visit.

AZVO je 2021. godine po treći put uspješno prošao postupak međunarodnog vanjskog vrednovanja čime je potvrdio usklađenost svoga rada sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te u 2022. godini obnovio svoje punopravno članstvo u ENQA-i i status u Europskom Registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR).


Početkom 2024. godine u okviru postupka naknadnog praćenja, AZVO je podnio ENQA-i Izvješće o  promjenama i poboljšanjima provedenima u razdoblju nakon ENQA-inog vanjskog vrednovanja AZVO-a, slijedom kojeg je u lipnju 2024. godine održan progress visit – posjet ENQA-inog povjerenstva AZVO-u.

Riječ je o sastanku čiji je cilj bio razgovarati o poboljšanjima koja su provedena prema preporukama proizašlim iz postupka ENQA-inog vanjskog vrednovanja Agencije, aktualnim izazovima i budućim planovima Agencije.

Riječ je o sastanku čiji je cilj bio razgovarati o poboljšanjima koja su provedena prema preporukama proizašlim iz postupka ENQA-inog vanjskog vrednovanja Agencije, aktualnim izazovima i budućim planovima Agencije.

Sastanak u okviru postupka naknadnog praćenja nema formalne posljedice za samu Agenciju, no bio je prilika da svi sudionici otvoreno razgovaraju o izazovima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, kako u kontekstu hrvatskog sustava visokog obrazovanja, tako i na međunarodnoj razini.

Agencija je za ovaj sastanak odabrala tri teme na koje je tijekom razgovora stavljen dodatni naglasak – naknadno praćenje rada visokih učilišta u postupcima akreditacije, pružanje podrške visokim učilištima u razvoju unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima i implementaciji prvog dijela ESG-ja, prigovori i žalbe u postupcima akreditacije te izazovi u provedbi postupaka vanjskih vrednovanja na visokim učilištima u inozemstvu, kao i provedba akreditacije združenih studija.

Na sastanku su uz ravnateljicu AZVO-a izv. prof. dr. sc. Danijelu Horvatek Tomić i djelatnike, sudjelovali i predstavnici stručnih tijela Agencije koja su dio postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju – Akreditacijski savjet, Povjerenstvo za prigovore i Povjerenstvo za naknadno praćenje.