Skoči do sadržaja

Izvođači unutar Sveučilišta ZG, ST, RI, OS2022/2023
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku15,325
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK777
EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK1,824
F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK1,757
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK1,046
FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI620
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK1,103
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK1,036
FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK1,282
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK1,151
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO65
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK365
MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK735
ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK255
ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK82
ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK156
ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK482
PRAVNI FAKULTET, OSIJEK1,871
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK644
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU**74
Sveučilište u Rijeci15,211
AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA297
EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA2,169
FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA254
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA, RIJEKA444
FAKULTET ZA FIZIKU, RIJEKA129
FAKULTET ZA MATEMATIKU, RIJEKA154
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA1,964
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA854
FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA1,277
GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA797
MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA1,381
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA311
POMORSKI FAKULTET, RIJEKA1,519
PRAVNI FAKULTET, RIJEKA1,286
SVEUČILIŠTE U RIJECI**183
TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA1,626
UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA566
Sveučilište u Splitu18,031
EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT2,356
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT2,165
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT1,055
FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT1,425
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT145
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT453
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT784
MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT1,335
POMORSKI FAKULTET, SPLIT1,290
PRAVNI FAKULTET, SPLIT1,916
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT1,078
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT338
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT165
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT735
SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT2,141
SVEUČILIŠTE U SPLITU**249
UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT401
Sveučilište u Zagrebu64,669
AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB1,665
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB380
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB408
ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB1,101
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB1,063
EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB9,821
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB4,209
FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB94
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB1,170
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN2,488
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB1,392
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB1,584
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB2,602
FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE, ZAGREB812
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB1,206
FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB6,218
GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB584
GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN161
GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB1,361
GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB858
HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB1,400
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB360
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB2,541
MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB2,937
METALURŠKI FAKULTET, SISAK142
MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB556
PRAVNI FAKULTET, ZAGREB6,059
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB1,063
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB4,006
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB588
STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB862
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**489
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB493
TEOLOŠKI FAKULTET "MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK", ZAGREB - EVANGELIČKI*25
UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB2,890
VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB1,081

* od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu   
** uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač