Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje punopravna je članica sljedećih međunarodnih organizacija:

 • ENQA -Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • EQAR – Europski registar za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • INQAAHE – Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • CEENQA – Mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Europe
 • ECA – Europski konzorcij za akreditaciju
 • CHEA – Međunarodna skupina za kvalitetu
 • IAAO – Međunarodna udruga upisnih organizacija
 • IREG – Opservatorij za akademsko rangiranje i izvrsnost
 • GUIDE Association – Globalna sveučilišna udruga u obrazovanju na daljinu
 • EUPRIO – Europska udruga komunikacijskih stručnjaka u visokom obrazovanju
 • ENIC – Europska mreža izvještajnih centara
 • NARIC – Nacionalni izvještajni centri za akademsko priznavanje
 • APQN – Mreža agencija za osiguravanje kvalitete Azije i Pacifika (član sa statusom promatrača)