Skoči do sadržaja

Bolonjsku deklaraciju potpisalo je 29 ministara nadležnih za visoko obrazovanje 1999. godine u Bologni, a cilj je bilo stvaranje Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) te stvaranje veće kompatibilnosti i usporedivosti različitih sustava visokog obrazovanja u Europi.

Bolonjski proces predstavlja jedinstven primjer povezivanja i usklađivanja različitih sustava visokog obrazovanja, a cilj je reforma visokog obrazovanja na razini Europe kako bi ono bilo kvalitetnije i konkurentnije na svjetskoj razini.

Republika Hrvatska pristupila je bolonjskom procesu 2001. godine čime se obvezala da će u svoj sustav visokog obrazovanja ugraditi bolonjske ciljeve, a prva generacija studenata  koji studiraju prema pravilima Bolonjskog procesa upisana je hrvatska visoka učilišta akademske godine 2005./2006.

Bolonjske deklaracije i Bolonjskog procesa:

  • Prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva, među ostalim uvođenjem dodatka diplomi (Diploma Supplement), kako bi se promicalo zapošljavanje europskih građana i međunarodna konkurentnost europskog sustava visokog obrazovanja
  • Prihvaćanje sustava temeljenog na dvama glavnim ciklusima, preddiplomskom i diplomskom. Pristup drugom ciklusu zahtijeva uspješno završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri godine. Stupanj postignut nakon prvog ciklusa treba odgovarati europskom tržištu rada odgovarajućom razinom kvalifikacije. Drugi ciklus vodit će k magisteriju i/ili doktoratu, kao što je to slučaj u mnogim europskim zemljama.
  • Uvođenje bodovnog sustava, kao što je ECTS, kao prikladnog sredstva u promicanju najšire studentske mobilnosti. Bodovi se mogu postizati i izvan visokoškolskog obrazovanja, uključujući i cjeloživotno učenje, pod uvjetom da ih prizna sveučilište koje prihvaća studenta.
  • Promicanje mobilnosti prevladavanjem zapreka slobodnom kretanju, uz poseban obzir prema: studentima kojima valja omogućiti pristup studiju i odgovarajućim službama; nastavnicima, istraživačima i administrativnom osoblju kojima valja priznati i valorizirati vrijeme koje su proveli u Europi istražujući, poučavajući ili učeći, bez prejudiciranja njihovih statutarnih prava.
  • Promicanje europske suradnje u osiguravanju kvalitete u cilju razvijanja usporedivih kriterija i metodologija.
  • Promicanje potrebne europske dimenzije u visokom obrazovanju, posebice u razvoju nastavnih programa, međuinstitucionalnoj suradnji, programima mobilnosti i integriranim programima studija, obrazovanja i istraživanja.

Ministri nadležni za visoko obrazovanje nalazili su se svake dvije godine nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije na ministarskim konferencijama na kojima su odlučivali o novim ciljevima procesa. 

Ministarska priopćenja i deklaracije