Skoči do sadržaja

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, u skladu s bolonjskim sustavom, ima trocikličku strukturu koja obuhvaća prijediplomsku, diplomsku i poslijediplomsku razinu.

Poput nekolicine europskih sustava visokog obrazovanja, hrvatski sustav ima binarnu strukturu podijeljenu na stručni i sveučilišni profil studija i institucija.

Za razliku od visokih učilišta koje izvode sveučilišne programe do doktorske razine, stručni se studiji primarno izvode na veleučilištima u prijediplomskoj i diplomskoj razini te kao kratki stručni studij.

Stručni studiji usmjereni su primarno prema tržištu rada i neposrednom uključivanju u radni proces te se u sklopu njih stječu prije svega stručne kompetencije. Obrazovanje na sveučilišnim studijima osposobljava studente za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća te je usmjereno prema daljnjem nastavku akademskog obrazovanja.

Vrste i razine studija koje se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj propisane su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu te obuhvaćaju:

  • sveučilišni prijediplomski studij,
  • sveučilišni diplomski studij/sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij,
  • sveučilišni specijalistički studij,
  • doktorski studij.


Stručni studiji ustrojavaju se i izvode na veleučilištima i sveučilištima te obuhvaćaju:

  • stručni kratki studij,
  • stručni prijediplomski studij,
  • stručni diplomski studij.

Visoka učilišta mogu ustrojiti programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja kojima se stječu kompetencije usklađene sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studija odnosno upisa na studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studija, a koje su uvjet za upis na studij.

Program stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja ne smatra se studijem, a može se financirati putem vaučera u svrhu pristupa tržištu rada.

Shema vrsta studija u Hrvatskoj