Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupke tematskog vrednovanja visokih učilišta.

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donio Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) kojim se uređuje unutarnje osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta, vanjsko vrednovanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta te ustrojstvo i ovlasti Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Stupanjem na snagu ovog Zakona (NN 151/22) 30. prosinca 2022. godine prestao je važiti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09).

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (151/22) Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi tematsko vrednovanje po službenoj dužnosti na temelju odluke Akreditacijskog savjeta Agencije ili na obrazloženi prijedlog ministra.

Tematskim vrednovanjem vrednuju se istovrsni subjekti vrednovanja ili područja djelatnosti jednog ili više istovrsnih subjekata vrednovanja.

Postupak tematskog vrednovanja Agencija za znanost i visoko obrazovanje uređuje općim aktom koji će biti objavljen na mrežnim stranicama, o čemu će visoka učilišta biti pravovremeno obaviještena.

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas