Skoči do sadržaja

Temeljem članka 134.  Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19,151/22),  članaka 22. i 49. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA:003-05/13-01/0001; URBROJ:355-01-23-29) od dana 2. veljače 2023. godine te članka 70. Pravilnika o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA:114-01/05-01/0001; URBROJ:355-01-23-06) od dana 27. travnja 2023. godine ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić donosi sljedeću Odluku o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika.