Skoči do sadržaja

Sukladno članku 11. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ravnateljica Agencije, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, imenovala je povjerenika za etiku koji zaprima pritužbe službenika Agencije, građana i drugih osoba na neetično i moguće koruptivno postupanje radnika, promovira etično postupanje u međusobnim odnosima službenika i etično postupanje službenika Agencije prema građanima.


Kontakt podaci Povjerenika za etička pitanja vezana uz rad AZVO-a 
mr. sc. Emita Blagdan
T +3851 6274 880
F +3851 6274 889
emita.blagdan@azvo.hr