Skoči do sadržaja

Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja zakonskih obveza Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti.

Osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno te obrađujemo samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe. Sukladno  GDPR-u  Agencija za znanost i visoko obrazovanje pri obradi osobnih podataka štiti sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke i organizacijske mjere zaštite.

PRAVA ISPITANIKA: Pravo povući danu privolu, pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje, ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo ostvarujete podnošenjem zahtjeva na dolje navedenu e-mail adresu

e-mail: sluzbenik-za-zastitu-podataka@azvo.hr

Dokumenti i obrasci
Službenik za zaštitu podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)  – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. 

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ako je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, koje imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119), ravnatelj Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, kao voditelj obrade osobnih podataka,  imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka:

Mirna Mandić
T +3851 6274 842
F +3851 6274 801
sluzbenik-za-zastitu-podataka@azvo.hr