Skoči do sadržaja

Predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo
Veleučilište Edward Bernays 
tel: 01/5551212
e-mail: damir.jugo@bernays.hr

Administrativna služba Zbora veleučilišta Republike Hrvatske

Andra Rukavina
tel: +385 (1) 6274 887
e-mail: andra.rukavina@azvo.hr