Skoči do sadržaja

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 156/2023) propisuje ustroj i način rada matičnih povjerenstava, sadržaj mišljenja stručnog povjerenstva i njegov sastav te druga pitanja vezana uz provedbu postupaka izbora odnosno reizbora na radna mjesta na veleučilištima.

Matično povjerenstvo je stručno povjerenstvo Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

– utvrđuje ispunjava li nastavnik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika na veleučilištu Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na Veleučilištu (u daljnjem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji)

– utvrđuje ispunjava li nastavnik Nacionalne veleučilišne kriterije pri izboru na više radno mjesto, pri reizboru na postojeće radno mjesto na veleučilištu odnosno reizboru u postojećega naslovnog nastavnika na veleučilištu

– razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje.

U skladu sa člankom 11. Pravilnika Zbor veleučilišta Republike Hrvatske donio je Odluku o načinu dostave dokumentacije u postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto ili naslovnog nastavnika te Obrazac Zahtjeva za donošenje odluke o ispunjavanju uvjeta Zbora veleučilišta u postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika na veleučilištu

Zahtjev se dostavlja elektroničkim putem na e-poštu: pisarnica@azvo.hr

Dokumentacija mora biti dostavljena u jednom dokumentu u PDF formatu do najviše 20 MB ili za veće datoteke poveznicom putem Google Cloud platforme. 

Matično povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva
Članovi:

 • BOJAN BIOČINA, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 • MIRNA ŽULEC, Veleučilište Ivanić-Grad, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 • SNJEŽANA ČUKLJEK, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 • SNJEŽANA KAŠTELAN, Veleučilište Velika Gorica, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti

Matično povjerenstvo za područje biotehničkih znanosti
Članovi:

 • TATJANA JELEN, Veleučilište u Križevcima, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
 • SLAVICA DUDAŠ, Veleučilište u Rijeci, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
 • BOJAN MATIJEVIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija

Matično povjerenstvo za područje društvenih znanosti
Članovi:

 • DRAGAN ZLATOVIĆ, Veleučilište u Šibeniku, područje društvenih znanosti, polje pravo
 • SLOBODAN STOJANOVIĆ, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • MLADENA BEDEKOVIĆ, Veleučilište u Virovitici, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • LJERKA TOMLJENOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • ALEN ŠIMEC, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • JASMINKA SAMARDŽIJA, RIT Croatia, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • MATEJA PETRAČIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje društvenih znanosti, polje ekonomija

Matično povjerenstvo za područje humanističkih znanosti

 • EVELINA MIŠČIN, RIT Croatia, područje humanističkih znanosti, polje filologija
 • BILJANA STOJAKOVIĆ, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje humanističkih znanosti, polje filologija

Matično povjerenstvo za područje prirodnih znanosti
Članovi:

 • SLAVEN LULIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje prirodnih znanosti, polje fizika
 • ANĐA VALENT, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje matematika
 • ANA MOJSOVIĆ ĆUIĆ, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija

Matično povjerenstvo za područje tehničkih znanosti
Članovi:

 • FRANE UREM, Veleučilište u Šibeniku, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • IVICA DODIG, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • ZORAN VRHOVSKI, Veleučilište u Bjelovaru, područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti
 • DARKO VIROVAC, Veleučilište Velika Gorica, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
 • IGOR GUKOV, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Matično povjerenstvo za interdisciplinarno područje
Članovi:

 • BOJAN BIOČINA, predsjednik Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva
 • TATJANA JELEN, predsjednica Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti
 • EVELINA MIŠČIN, predsjednica Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti
 • DRAGAN ZLATOVIĆ, predsjednik Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti
 • SLAVEN LULIĆ, predsjednik Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti
 • FRANE UREM, predsjednik Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti

Kontakt za upite: maticna-povjerenstva@azvo.hr