Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provela je istraživanje o zapošljivosti diplomiranih studenata kojim su obuhvaćene osobe koje su završile neki stupanj visokog obrazovanja u akademskoj godini 2019./2020.

Istraživanje je provedeno krajem 2021. godine te je obuhvatilo je generaciju koja je diplomirala tijekom 2020. godine, odnosno uslijed izbijanja COVID-19 pandemije.

Analitički relevantan broj suglasnosti prikupljen je sa 79 visokih učilišta Republike Hrvatske.

Visoka su učilišta AZVO-u dostavila popunjene obrasce za ukupno 13.591, što predstavlja 40,7 % svih osoba koje su stekle diplomu 2020. godine.

Anketa je poslana e-poštom na adrese svih studenata koji su potpisali obrazac, a stopa odgovora iznosila je 43 %.

Sažetak četvrtog nacionalnog istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali u akademskoj godini 2019./2020.

 Sažetak istraživanja:

Online upitniku pristupio je 4 858 ispitanika.
Postotak odgovorenih upitnika je 43 %.
Postotak zaposlenih godinu dana nakon završetka studija je 83,3 %.
Nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci (61 % ispitanika).
Kod najvećeg broja ispitanika, njih 63 %, prvo zaposlenje je kod poslodavca u privatnom sektoru.
Najčešća strategija pronalaska prvog zaposlenja je samoinicijativno javljanje poslodavcu (30 % ispitanika).
79,6 % ispitanika se zaposlilo u struci.
49,5 % ispitanika zaposleno je putem ugovora na neodređeno.
32 % ispitanika je vrlo zadovoljno prvim zaposlenjem.
33 % ispitanika ima plaću veću od 7.000 kn.

79,6 %

ispitanika se zaposlilo u struci

Prema području znanosti u kojem su stekli kvalifikaciju, iznadprosječnu plaću ima:
56 % ispitanika iz područja biomedicina i zdravstvo,
47 % ispitanika iz područja tehničkih znanosti,
42 % ispitanika iz područja prirodnih znanosti,
18 % ispitanika iz biotehničkih znanosti,
16 % ispitanika iz društvenih znanosti,
16 % ispitanika iz humanističkih znanosti,
14 % ispitanika iz umjetničkih znanosti,
7 % ispitanika iz interdisciplinarnih područja znanosti.