Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u suradnji s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2017. godine provela je istraživanje o zapošljivosti diplomiranih studenata na nacionalnoj razini.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja financiranog sredstvima EU-a.

Anketa je provedena među studentima koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.

Cilj je bio prikupljanje podataka o zadovoljstvu studenata pripremom za tržište rada u okviru visokih učilišta te o prijelazu iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada i prvom zaposlenju.

Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji Što nakon diplome?.

Sažetak:

 • Online upitniku pristupio je 7 201 ispitanik
 • Postotak odgovorenih upitnika (response rate) je 57 %
 • Preddiplomski studij završilo je 48,4 % ispitanika
 • Diplomski studij završilo je 51,3 % ispitanika
 • Stručne studije završilo je 23,9 % ispitanika
 • Sveučilišne studije završilo je 75,8 % ispitanika
 • Postotak zaposlenih godinu dana nakon završetka studija je 85,6 %
 • Postotak zaposlenih šest mjeseci nakon završetka studija je 78 %
 • Nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci (49,1 % ispitanika)
 • Kod najvećeg broja ispitanika (59 %) prvo zaposlenje je kod poslodavca u privatnom sektoru
 • Najčešća strategija pronalaska prvog zaposlenja je preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (25 % ispitanika)
 • 78,2 % ispitanika se zaposlilo u struci
 • 21,8 % ispitanika se nije zaposlilo u struci
 • Prosječna ocjena zadovoljstva prvim zaposlenjem je 3,72 %
 • Prosječna plaća: najveći broj ispitanika (46,4 %) ima plaću izmeću 3 500 i 5 000 kn