Skoči do sadržaja

Pojašnjenje hrvatske visokoškolske kvalifikacije je dokument koji sadrži informacije o statusu predmetne institucije i studijskog programa te razini kojoj pripada kvalifikacija unutar visokoobrazovnog sustava države u kojoj je kvalifikacija izdana.

Upute za izdavanje pojašnjenja visokoškolske kvalifikacije:

1. Popuniti obrazac zahtjeva
2. Prikupiti dokumente potrebne za izdavanje pojašnjenja kvalifikacije
3. Uplatiti naknadu za troškove izdavanja pojašnjenja kvalifikacije
4. Dostaviti dokumente

1. Obrazac zahtjeva

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za izdavanje pojašnjenja visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za pojašnjenje visokoškolske kvalifikacije

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime o tome pismeno obavijestite Nacionalni ENIC/NARIC ured.

2. Dokumentacija za pojašnjenje visokoškolske kvalifikacije

1. Preslika visokoškolske kvalifikacije čije se pojašnjenje traži (potvrde i uvjerenja ne uvažavamo)
2. Preslika službenog dokumenta izdanog od strane visokog učilišta koji sadrži sljedeće podatke:
položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama koji sadrži navedene podatke ili neki drugi službeni dokument)
3. Potvrdu o uplati naknade
4.*(Osobe koje su promijenile ime i/ili prezime) Presliku rješenja nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista

Ukoliko je potrebno, Nacionalni ENIC/NARIC ured može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne dokumente ili originalne dokumente.

3. Naknada za troškove izdavanja pojašnjenja

Visina naknade za troškove izdavanja pojašnjenja visokoškolskih kvalifikacija određena je Odlukom o visini naknade za pružanje pojašnjenja hrvatskih visokoškolskih kvalifikacija.

Naknada za troškove izdavanja pojašnjenja visokoškolskih kvalifikacija iznosi:

25 €

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN računa primateljaHR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj primatelja: 5657-38487-83358955356

Opis plaćanja: Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje iz inozemstva:

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Naziv banke: HRVATSKA NARODNA BANKA, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN računa primatelja: HR1210010051863000160

BIC/SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX

U polju Napomena (Referenca) obavezno navesti poziv na broj odobrenja: 64 5657-38487-83358955356

Opis plaćanja: Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

U samoj doznaci, polje Troškovna opcija (Details of Charges): potrebno je navesti OUR (svi troškovi idu na teret nalogodavatelja)

Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Podnositelj zahtjeva dužan je sve bankarske naknade (uplatne i isplatne banke) podmiriti o svom trošku. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne podmiruje bankarske naknade koje se naplaćuju prilikom novčanih transakcija. Ukoliko nisu podmireni svi troškovi vezani za vrednovanje visokoškolskih kvalifikacija (uključujući i bankarske naknade), Agencija za znanost i visoko obrazovanje neće biti u mogućnosti pokrenuti postupak vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Napomena:

U slučaju da ste preplatili ili krivo uplatili naknadu za vrednovanje, pisanim putem možete zatražiti povrat preplaćenog ili krivo uplaćenog iznosa (navesti: ime i prezime nosioca račun, ime banke, IBAN).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje na vaš zahtjev pokreće postupak povrata uplaćene upravne pristojbe od Ministarstva financija Republike Hrvatske i ne može utjecati na rok isplate.

4. Slanje dokumentacije

Dokumentaciju za izdavanje pojašnjenja visokoškolske kvalifikacije možete poslati putem e-pošte enic@azvo.hr ili na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas