Skoči do sadržaja

Dokumenti prihvaćeni od strane Vijeća Lisabonske konvencije o priznavanju

Korisni dokumenti za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:

Informacije o obrazovnim sustavima

Vodiči za vrednovanje autentičnosti isprava

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

Dokument prihvaćen od strane ENIC/NARIC mreže:

Korisni dokumenti za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:

Preporuke za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – CARDS 2002: projekt “Mobilnost u visokom obrazovanju: Politike i propisi za priznavanje diploma”:

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas