Skoči do sadržaja

Informativni dokument o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji je dokument za azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom i strance pod privremenom zaštitom koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju, a koji sadrži podatke o visokom učilištu koje je izdalo kvalifikaciju kao i o profilu, razini i procjeni obujma kvalifikacije.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz obrazac zahtjeva:

  • dokaz o azilu, statusu stranca pod supsidijarnom zaštitom ili stranaca pod privremenom zaštitom
  • ostale dokumente koje posjedujete – životopis, studijsko i/ili radno iskustvo, fotografije, seminarski radovi/projekti, članske iskaznice studentskih organizacija itd.
  • ako je potrebno, Nacionalni ENIC/NARIC ured može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne dokumente ili originalne dokumente koji su predani kao kopije

Dokumentaciju možete poslati putem e-pošte enic@azvo.hr ili na sljedeću adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Lisabonska konvencija o priznavanju (Lisbon Recognition Convention, LRC) potiče fleksibilan pristup priznavanju kvalifikacija koje posjeduju izbjeglice, raseljene osobe i osobe u situaciji sličnoj izbjeglicama.

U tekstu Lisabonske konvencije, poglavlje VII, članak VII koji govori o priznavanju kvalifikacija koje posjeduju izbjeglice, raseljene osobe i osobe u situaciji sličnoj izbjeglicama, navodi se:

“Svaka će stranka poduzeti sve izvedive i razumne korake koji su mogući u okviru njihovog obrazovnog sustava i u skladu s ustavnim, zakonskim i regulatornim odredbama kako bi razvila postupke kojima će, na pravedan i ekspeditivan način, procijeniti zadovoljavaju li izbjeglice, raseljene osobe i osobe u situaciji sličnoj izbjeglicama relevantne uvjete za pristup visokom obrazovanju, nastavku studija na razini visokog obrazovanja ili zapošljavanju, čak i u slučajevima kada se kvalifikacije stečene u jednoj od stranaka ne mogu dokazati dokumentima.”

Slijedom navedenoga, izbjeglice, raseljene osobe ili osobe u situaciji sličnoj izbjeglicama koje imaju formalno obrazovanje stečeno na priznatim i/ili akreditiranim obrazovnim ustanovama, a, iz valjanog razloga i usprkos poduzimanja svih potrebnih koraka, ne mogu dokumentirati kvalifikacije čije priznavanje traže, imaju pravo na vrednovanje svojih kvalifikacija od strane tijela koje je nadležno za priznavanje kvalifikacija. Nadalje, 2017. godine Odbor za Lisabonsku konvenciju o priznavanju usvojio je Preporuku o priznavanju kvalifikacija koje posjeduju izbjeglice, raseljene osobe i osobe u situaciji sličnoj izbjeglicama.


Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas