Skoči do sadržaja

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovalo je Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje na sjednici održanoj 4. travnja 2023. godine. Svoju prvu konstituirajuću sjednicu Akreditacijski savjet održao je 20. travnja 2023. godine.

Akreditacijski savjet se sastoji od trinaest članova i to šest članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, dva člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, dva člana iz reda nastavnika izabranih na radno mjesto profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru, jednog člana iz reda studenata sveučilišnih studija u redovitom statusu, jednog člana iz reda studenata stručnih studija u redovitom statusu i jednog člana iz reda gospodarstvenika.

Djelokrug rada Akreditacijskog savjeta propisan je Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22).

Članovi Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 • prof. dr. sc. Mirjana Hruškar – izabrana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj – predsjednica (životopis),
 • prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša – izabrana na prijedlog Rektorskog zbora (životopis),
 • prof. dr. sc. Alen Host – izabran na prijedlog Sveučilišta u Rijeci (životopis),
 • prof. dr. sc. Danijel Labaš – izabran na prijedlog Rektorskog zbora (životopis),
 • prof. dr. sc. Irena Burić – izabrana na prijedlog Sveučilišta u Zadru (životopis),
 • prof. dr. sc. Katija Vojvodić – izabrana na prijedlog Sveučilišta u Dubrovniku (životopis),
 • dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan – izabrana na prijedlog Instituta za arheologiju (životopis),
 • dr. sc. Nina Popović – izabrana na prijedlog Zbora veleučilišta (životopis),

Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovalo je na sjednici održanoj 20. lipnja  2023. godine tri člana Akreditacijskog  savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 • dr. sc. Stjepan Lacković – izabran na prijedlog Zbora veleučilišta (životopis),
 • Luka Jurčević – izabran na prijedlog  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku (životopis),
 • Katarina Podrug – izabrana na prijedlog Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (životopis).

Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovalo je na sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine člana Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 • Vedran Bajer – izabran na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca (životopis).

Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovalo je na sjednici održanoj 4. ožujka 2024. člana Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 • dr. sc. Tihomir Balog – izabran na prijedlog Instituta Ruđer Bošković (životopis).