Skoči do sadržaja

Povjerenstvo za prigovore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stručno je tijelo Agencije koje odlučuje o prigovoru izjavljenom u postupcima vanjskog vrednovanja. Prigovor se Povjerenstvu može izjaviti protiv obrazloženog prijedloga Akreditacijskog savjeta u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog prijedloga.

Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na razdoblje od 4. godine iz redova redovitih profesora ili profesora u trajnom izboru i iz redova studenata. Članovi su neovisni u svom radu, ne predstavljaju svoje institucije niti smiju biti u sukobu interesa.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na svojoj sjednici održanoj 5. prosinca 2023. godine imenovalo je članove Povjerenstva za prigovore:

  1. iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru pravne struke:
  • prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević – izabrana na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predsjednica,
  • prof. dr. sc. Saša Nikšić – izabran na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  1. iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru:
  • prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak – izabrana na prijedlog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • prof. dr. sc. Marina Dabić – izabrana na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje – izabrana na prijedlog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku,
  1. iz reda profesora stručnih studija:
  • dr. sc. Dragan Zlatović, prof. struč. stud. – izabran na prijedlog Veleučilišta u Šibeniku.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na svojoj sjednici održanoj 6. veljače 2024. godine imenovalo je člana Povjerenstva za prigovore iz reda studenata u redovitom statusu:

  • Filip Kotromanović, student u redovitom statusu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.